STEP® OPLEIDINGEN


PREVENTIE VAN FYSIEKE OVERBELASTING EN EEN VEILIG LICHAAMS- EN RUGGEBRUIK

logo-morskieft-defwitte-rand-png

De STEP® visie is erop gebaseerd dat de mens zijn lichaam ergonomisch en veiliger moet leren gebruiken om zo fysieke belasting optimaal op te vangen en overbelasting / lichaamsklachten te voorkomen.

Rug- en lichaamsklachten ontstaan in het algemeen dagelijks leven namelijk door foutieve houdingen en bewegingen. Zo ontstaan 80 à 85% van de rugklachten na frequent bukken en/of tillen met een bolle rug. We spreken dan ook van een lumbago of een hernia.

Eenmaal de rug verzwakt is, wordt hij gevoeliger voor overbelasting. Op deze wijze wordt het gewone dagelijks leven dan ook een overbelasting. In de statistieken wordt vastgesteld dat 60% van de mensen met rugklachten binnen het jaar hervallen. Zolang niet wordt ingegrepen op foutieve houdingen en bewegingen, zal de mens blijven hervallen en zal een lumbago onvermijdelijk verergeren naar een hernia. Onze missie is dan ook het aanleren van veilig rug- en lichaamsgebruik en zo de fysieke overbelasting te voorkomen.

STEP GewichtHeffersTechnieken & wetenschap

Het Backperfect® programma leert de mens veilig en ergonomisch rug- en lichaamsgebruik met de Gewichthefferstechniek (GHT).

STEP® heeft in 2008 zijn GewichtHeffersTechnieken (GHT) laten onderzoeken aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Bij dit onderzoek werd de belasting in de tussenwervelschijf gemeten en vergeleken bij o.a. drie verschillend til-technieken, zijnde:

 1. tillen met een bolle rug (Stoop) (BB)
 2. tillen met STEP GewichtHeffersTechniek (GHT)
 3. tillen met een diepe kniebuiging (Squat Tillen) (DKRR)

wetenschappelijk onderzoek

Uit dit wetenschappelijk onderzoek kon o.a. worden vastgesteld dat:

 • GHT 27% minder belastend is dan tillen met een bolle rug (Stoop)
 • GHT 17% minder belastend is dan tillen met een diepe kniebuiging (Squat Tillen)

We leren hieruit dat we moeten oppassen met een bolle rughouding, en dat tillen met een diepe kniebuiging ook te belastend is. De STEP GewichtHeffersTechniek kwam hieruit als de beste til-techniek, aldus tillen met het Rug-Op-Slot principe. Lees het volledige wetenschappelijke onderzoek aan de VU Amsterdam via deze pdf: Wetenschappelijk-onderzoek-naar-STEP-GHT

STEP BodyGuard-test

STEP heeft ook de BodyGuard ontwikkeld, een ingenieus systeem om de gradatie van de flexie/rugbolling aan te tonen. Hiermee kan opnieuw worden aangetoond dat de STEP GewichtHeffersTechnieken de minst belastende til-technieken zijn, en dat  tillen met diep door de knieën gaan niet alleen slecht is voor de knieën, maar ook zorgt voor rugbolling en onveilig tillen.

Bij een rugtest veilig ruggebruik met de BodyGuard wordt:

 1. onderste gele lijn = de rusthouding in stand vastgesteld als nullijn
 2. bovenste witte lijn = maximale flexie/rugbuiging van de geteste patiënt. Deze maximale buiging wordt voorafgaand aan de test vastgesteld door de patiënt een keer maximaal te laten bukken.
 3. de rode lijn = de alarmlijn, zijnde 70% van de maximale rugbuiging van de patiënt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de laatste 30% van de maximale rugbuiging een onveilige zone is, en dat het risico op blessures dan het grootste zijn. Deze zone moet dus ook worden vermeden tijdens het tillen en bukken.

In de onderstaande video worden 5 til-technieken met elkaar vergeleken:

 1. STOOP – bol bukken
 2. SQUAT – bukken met diep door de knie
 3. WLT/GHT 1 – Step GewichtHeffersTechniek 1
 4. WLT/GHT 2 – Step GewichtHeffersTechniek 2
 5. WLT/GHT 3 – Step GewichtHeffersTechniek 3

Til-technieken die een rugbolling boven de rode lijn veroorzaken, zijn onveilige en te vermijden til-technieken.

Hoe meer de rug boven de rode lijn of 70% wordt belast, hoe belastender de handeling voor de rug is. Naast het grafiek beeld wordt het beeld van de handeling met de camera opgenomen.

We kunnen het volgende concluderen:

 • Stoop of bukken met bolle rug: rugbolling komt in de alarmzone, boven de rode lijn
 • diepe squat of diep door de knie: rolbolling komt in de alarmzone, boven de rode lijn. Bijkomend, ook heel belastend voor de knieën.
 • WLT/GHT 1: rugbolling blijft mooi buiten de alarmzone, onder de rode lijn. Veilige rughouding en veilig voor de knieën.
 • WLT/GHT 2: rugbolling blijft mooi buiten de alarmzone, onder de rode lijn. Veilige rughouding en veilig voor de knieën.
 • WLT/GHT 3: rugbolling blijft mooi buiten de alarmzone, onder de rode lijn. Veilige rughouding en veilig voor de knieën.

STEP België opleidingen

STEP België geeft hoofdzakelijk opleidingen in bedrijven, maar individuele opleidingen bij Steppers met een kinepraktijk zijn ook mogelijk. Bekijk ons opleidingsprogramma via deze link.

Wenst u verdere informatie over de werking van STEP®, dan kan u terecht bij de heer Luc Roobrouck via mail naar: info@step-belgie.com

Online informatie over STEP: