ORTHO


FUNCTIEVERBETERING

Wanneer kiest u Push ortho braces?
Push ortho wordt ingezet bij aandoeningen of functievermindering van het bewegingsapparaat. Push Ortho kan een grote rol spelen ten behoeve van repositie en stabilisatie, waardoor functieverlies wordt gecompenseerd.
Voor meer productinformatie kan u terecht op onze webshop.