STEP BELGIE

STEP (Stichting Ergonomie en Preventie) is een Nederlands-Belgisch organisatie, gespecialiseerd in het helpen van mensen bij het herstel van hun lichaamsklachten, het voorkomen van (herhaling van) lichaamsklachten en daarmee het realiseren van hun duurzame inzetbaarheid in goede gezondheid.

logo-morskieft-defwitte-rand-jpegDe STEP visie is erop gebaseerd dat de mens zijn lichaam ergonomisch en veiliger moet leren gebruiken om zo fysieke belasting optimaal op te vangen en overbelasting / lichaamsklachten te voorkomen.

Rug- en lichaamsklachten ontstaan in het algemeen dagelijks leven namelijk door foutieve houdingen en bewegingen. Zo ontstaan 80 à 85% van de rugklachten na frequent bukken en/of tillen met een bolle rug. We spreken dan ook van een lumbago of een hernia.

Eenmaal de rug verzwakt is, wordt hij gevoeliger voor overbelasting. Op deze wijze wordt het gewone dagelijks leven dan ook een overbelasting. In de statistieken wordt vastgesteld dat 60% van de mensen met rugklachten binnen het jaar hervallen. Zolang niet wordt ingegrepen op foutieve houdingen en bewegingen, zal de mens blijven hervallen en zal een lumbago onvermijdelijk verergeren naar een hernia. Onze missie is dan ook het aanleren van veilig rug- en lichaamsgebruik en zo de fysieke overbelasting te voorkomen.

Het Backperfect® programma leert de mens veilig en ergonomisch rug- en lichaamsgebruik met de Gewichthefferstechniek.

Wij streven dan ook naar humane ergonomie, preventie van fysieke overbelasting en een veilig lichaams- en ruggebruik, dit middels de opleidingen PC-Ergonomie & “Manueel hanteren van lasten“.

Met HUMANE ERGONOMIE leert STEP de mens zelf zijn lichaam ergonomisch en veiliger te gebruiken om zo de fysieke belasting optimaal op te vangen en overbelasting/lichaamsklachten te voorkomen.

Scholing van de mens en hulpmiddelen aan de mens zijn de basis bij de realisatie van Humane Ergonomie en hierbij zijn “Zelfzorg” en “Zelfredzaamheid” het doel.

STEP geeft dan ook rugscholing en preventie in bedrijven aan werknemers, daarnaast verzorgt zij regelmatig opleiding voor medici en paramedici.

STEP België is onder leiding van de heer Luc Roobrouck. Wenst u contact op te nemen met de heer Roobrouck dan kan dit via mail (info@step-belgie.com) of via de website (www.step-belgie.com).

RAFYS BELGIE

Ergomedics is ook de exclusieve verdeler van Rafys in België. Wij vertegenwoordigen reeds jaren met plezier en trots de Rafys-producten. Het is een kwaliteitsmerk, die het natuurlijk herstel bevordert, verdere weefselbeschadiging voorkomt en ingrijpt op het bewegingspatroon. Een kwaliteitsmerk met een duidelijk missie!

De Rafys-producten ontstonden namelijk in de kinepraktijk van de gebroeders A. en J. Bruggeman, na jaren studie en onderzoek, te Hengelo in Nederland. Op basis van wetenschappelijk onderzoek van de stichting STEP (Stichting Ergonomie en Preventie) werden specifieke hulpmiddelen gemaakt om het natuurlijk herstel te bevorderen en verdere weefselbeschadiging te voorkomen. Wegens het grote succes werd overgestapt naar een moderne productie onder de naam “Rafys“ of Rationele Fysiotherapie.
logo-rafys-40-x-40
Rug- en lichaamsklachten ontstaan in het algemeen dagelijks leven door foutieve houdingen en bewegingen. Zo ontstaan bijvoorbeeld onvermijdelijk rugklachten na frequent bukken en/of tillen of na lang zitten met een bolle rug. Eenmaal de rug verzwakt is, wordt hij automatisch gevoeliger voor belasting. Hierdoor wordt het dagelijks leven nu een overbelasting, en evolueert een lumbago door het recidive karakter bijna onvermijdelijk naar een discus hernia. Rekeninghoudende met deze wetenschappelijke bevindingen heeft de stichting STEP (Stichting Ergonomie en Preventie) dan ook medische hulpmiddelen ontwikkeld die een natuurlijk herstel bevorderen. RAFYS-bescherming betekent aldus niet alleen het BEVORDEREN van het natuurlijk herstel, maar ook het VOORKOMEN van verdere weefselbeschadiging en INGRIJPEN op het bewegingspatroon. De STEP & RAFYS missie bestaat uit het aanleren en realiseren van veilig rug- en lichaamsgebruik en zo fysieke overbelasting voorkomen. Wij spreken dan ook van HUMANE ergonomie.

Veilig en ergonomisch rug- en lichaamsgebruik met de Gewichthefferstechnieken van STEP en met ondersteuning van een RAFYS rugbrace of met training van een STEP alarmbrace.

tiltraining_met_step_bel

Wenst u meer informatie over de STEP Backperfect opleidingen, kan u terecht bij ons of rechtstreeks bij STEP België.

De Rafys-producten zijn bij ons verkrijgbaar, alsook kunnen wij op aanvraag niet-standaard Rafys-producten leveren. Wenst u meer informatie of een Rafys product aan te kopen, dan helpen wij u graag verder. U kan daarvoor contact opnemen met Gerlinde Roobrouck naar info@ergomedics.be of u kan alvast een kijkje nemen op onze webshop.